Đến tháng 12 đã trao đổi

41.079

văn bản qua mạng

giữa 31 đơn vị

(Tự động cập nhật lúc 09:00 ngày 14/12/2016 )